Geschiedenis

Mulder’s Drift van dorp tot suburb

Gerrit Schutte Geschiedenis 2018-02-02

"De fotocollage laat nóg een verandering zien. Hoe een traditioneel Boerendorp meer en meer Engelse elementen opnam en langzamerhand ook de zwarte bevolking zich ontwikkelde van plaasarbeiders tot medeburgers, met foto’s van de lange rijen stemgerechtigden in 1994 als definitief kantelmoment."

Herdenking van die afskaffing van slawerny

Diana Ferrus Geschiedenis 2018-01-29

"Groot was my verbasing toe ek hoor dat die nasate van tot-slaaf-gemaakte mense in Nederland (hoofsaaklik van Surinaamse herkoms) die slawehandel en die vrystelling van hul voorouers vir ’n hele maand lank herdenk!"

Dare not linger: Jakes Gerwel se onmisbare rol in Suid-Afrika se oorgang

Heindrich Wyngaard Geschiedenis 2018-01-26

"Madiba self skryf in ’n 60ste verjaardagboodskap aan 'Prof' dat talle mense die wêreld oor trots is op hom en dat hy hoop jong mense sal by Gerwel leer 'dat ’n mens groot aansien kan geniet, maar terselfdertyd so nederig soos jy kan wees'."

Zuid-Afrika door Nederlandse ogen

Erik van den Bergh Geschiedenis 2018-01-23

"Waarom zou iemand zich druk maken over onrecht dat zich 9 654 kilometer verderop voltrekt? Waarom hebben duizenden Nederlanders zich jarenlang ingezet voor de bevrijdingsstrijd in Zuid-Afrika?"

De autobiografie van R.S. Thema

Gerrit Schutte Geschiedenis 2018-01-23

"Thema’s levensgang is dus een voorbeeld van de emancipatie van zwart Zuid-Afrika."

Op toekomstige expositie verdient ook Zuid-Afrikaans slavernijverleden een plaats

Ingrid Glorie Meningen 2017-12-12

"De tentoonstelling ‘Het heden van het slavernijverleden’ sluit aan bij de wereldwijde tendens tot culturele dekolonisatie. In Zuid-Afrika ligt deze tendens onder meer ten grondslag aan de #RhodesMustFall-beweging en de studentenprotesten in bredere zin."

Een onderzoek als een spannend jongensboek

Ingrid Glorie Geschiedenis 2017-12-12

"Maritiem archeoloog Bruno Werz – een Limburger die al bijna dertig jaar in Zuid-Afrika woont – is er bijna heilig van overtuigd. Onder het zandstrand bij het Dolphin Beach Hotel in Table View, ten noorden van Kaapstad, moet het wrak van VOC-schip de Haarlem liggen."

LitNet-archief: De Boerenopstand tegen Willem Adriaan van der Stel (1705–1707): De rol van “De Negen” Vrijboeren

Marius van Nieuwkerk Geschiedenis 2017-07-07

"De vrijboeren hebben geen enkele politieke macht, Kaapse VOC-dienaren bezetten de belangrijkste posten. Bovendien komen de vele landerijen en vee-posten van de Compagnie in handen van de grotere ambtenaren, zogenaamd door aankoop. Zij worden aldus geduchte concurrenten van de vrijboeren."

LitNet-archief: “Die weg van eer en die weg van grootheid”

Yves T'Sjoen Geschiedenis 2017-06-26

“Jan Celliers is van alle contemporaine Afrikaanse schrijvers het meest vertegenwoordigd in de Utrechtse oorlogstijdschriften.”

Top