Over taal

Persbericht: Bekendstelling van die Eenders & Anders Afrikaans/Nederlandse lespakket en webblad

Voertaal Over taal 2018-02-09

"Leerders vertrek vanaf ’n bekende terrein (Afrikaans en Suid-Afrika) na nuwe wêrelde (die Nederlandse taal, en Nederland en België). Hulle fokus op wat dieselfde in die verskillende lande en tale is, maar ondersoek ook dit wat anders is."

Afrikaans: 10 kitsfeite

Menán van Heerden Over taal 2018-02-02

"Hierdie kreoolse taal het in die 17de eeu ontwikkel in die Nederlandse kolonie, die Kaap van Goeie Hoop, onder die invloed van Nederlands, Khoi-Khoi en die gesproke taal van die slawe (bv Maleis)."

Nuweland | Lezing "Afrikaans, taal van het hart" door Ingrid Glorie op zaterdag 10 februari in Oosterzee-Buren (Friesland)

Voertaal Kalender 2018-01-30

"Het Afrikaans, een van de elf officiële landstalen van Zuid-Afrika, is een taal die veel op het Nederlands lijkt – maar toch ook weer niet. Zuid-Afrikakenner Ingrid Glorie vertelt hoe die overeenkomsten en verschillen zijn ontstaan."

Lekker Afrikaanse woordeskat: kanalla, poenankies, nxa!

Menán van Heerden Over taal 2018-01-23

"Hier is ’n lys van lekker woorde uit verskillende Afrikaanse variëteite."

LitNet-argief: Vyf Suid-Afrikaners en die Taalunie Zomercursus Nederlands (TZN) 2017

Giselle Botha Over taal 2017-11-01

"Die doel van die kursus is daarom nie net om studente se Nederlandse taalkennis te verbreed en te verdiep of om die studente aan die Nederlandse en Vlaamse kultuur bloot te stel nie, maar ook om die vraag te beantwoord oor watter beroepsmoontlikhede Nederlandse taalkennis en taalbeheersing bied."

Top