Afrikaans: 10 kitsfeite

In 1652 het die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie (VOC) ’n verversingspos aan die Kaap van Goeie Hoop gevestig. Slawe is vanaf 1658 na die Kaap ingevoer; hulle het die tale Maleis en Portugees saamgebring. Tafelbaai...
2018-02-020 DownloadsDownload