Alles is bespreekbaar als je de juiste woorden kent

“Er lijkt tegenwoordig een morele verplichting te bestaan om ons zo politiek-correct mogelijk uit te drukken. Dat geeft mensen soms het gevoel dat ze ‘niets’ meer mogen zeggen. Is dat zo? In haar nieuwe boek bespreekt taalkundige Vivien Waszink de pijnpunten en laat ze zien dat de taal een schat aan woorden en strategieën bevat om het er tóch over te hebben.”