Amsterdam in quarantaine

“t Is stil in Amsterdam”, zong Ramses Shaffy al in de vorige eeuw. Maurice Jörissen verzamelde foto’s van Amsterdam vandaag. Zo ligt de stad erbij in tijden van corona.