Yves T'Sjoen

Yves T'Sjoen is gewoon hoogleraar verbonden aan de Afdeling Nederlands van de Vakgroep Letterkunde van de Universiteit Gent en bijzonder hoogleraar van het Departement Afrikaans en Nederlands van de Universiteit Stellenbosch. Specialisaties: moderne Nederlandse literatuur, editiewetenschap en Afrikaanse literatuur. Hij bezorgde of werkte mee aan tal van kritische leesuitgaven van Vlaamse auteurs. Hij is bestuursvoorzitter van het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika (Universiteit Gent) en promotor van de Gentse Leerstoel Zuid-Afrika: Talen, Literaturen, Cultuur en Maatschappij. Verder is hij de voorzitter van het Arkcomité van het Vrije Woord en lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren. Recente boekpublicaties: Kwintet. Literaire dialogen tussen Afrikaans en Nederlands (2023) en Breyvier. Over taal, burgerschap en Breytenbach (2023).

Foto: Naomi Bruwer

Tweespraak met Benno Barnard

Yves T'Sjoen, Benno Barnard Interviews 2024-06-11

"Al is het geen Nederlands, ik hoor toch het Nederlands, maar het is weer even magisch als toen ik een kind was en de woorden leerde kennen. Ik herinner me de fysieke rilling die ik als schoolkind bij “grillig” hoorde, “een grillig pad in het bos” in een of ander verhaal, en ik wist niet eens precies wat “grillig” betekende. Dat effect. Het kan zijn (lacht) dat ik slechte Afrikaanse gedichten daarom goed vind."

Tweespraak met Peter Verhelst: Over het "wye en droewe land"

Yves T'Sjoen, Peter Verhelst Literatuur 2024-06-04

"Zodra het vliegtuig geland was rook ik de lucht, voelde ik de warmte, zag ik kleuren, hoorde ik de weirde muziek van het Afrikaans… Voor iemand als ik die heel erg met zijn lichaam en zintuigen denkt en schrijft, voelde Kaapstad aan als een gigantische bruistablet die tot ontlading kwam."

Deel 4: Naar een trans-systemische en dialogische contactgeschiedenis van Afrikaanse en Nederlandstalige literatuur

Yves T'Sjoen Literatuur 2024-05-17

"We zullen overeenstemming moeten bereiken teneinde het gezamenlijke schrijfproject weloverwogen aan te vatten. Het discussieplatform bij STIAS in Stellenbosch kan hiervoor aanzetten geven."

Deel 3: Naar een trans-systemische en dialogische contactgeschiedenis van Afrikaanse en Nederlandstalige literatuur

Yves T'Sjoen Literatuur 2024-05-15

"Een studie van de wisselwerking van en uitwisseling tussen literaire culturen biedt een behoorlijk aantal voordelen. De blik van buiten, ook wel de internationale kijk, laat doorgaans andere patronen of trends zien in een literair systeem dan het perspectief vanuit het taalgebied zelf."

Deel 2: Naar een trans-systemische en dialogische contactgeschiedenis van Afrikaanse en Nederlandstalige literatuur

Yves T'Sjoen Literatuur 2024-05-13

"Verbindingen tussen literaire circuits en culturen verdienen institutioneel ruimere interesse dan wat een klassieke historiografie betracht gericht op een nationale letterkunde, op een geografisch begrensde plaats of op een specifieke taal."

Tweespraak met Ronelda S. Kamfer: "I view my work as overlapping with that of activists, but I do not consider myself one."

Yves T'Sjoen, Ronelda Kamfer Interviews 2024-05-10

"'You are part of the establishment now; how do you feel?' they ask. My feelings remain unchanged; it was never about them, their acceptance. ... To be sure, Afrikaans never made a room for Kaaps-speaking writers; the room wasn’t theirs to give." – Ronelda Kamfer. Het vraaggesprek wordt in Nederlands en Engels gevoerd.

Deel 1: Naar een trans-systemische en dialogische contactgeschiedenis van Afrikaanse en Nederlandstalige literatuur

Yves T'Sjoen Literatuur 2024-05-06

"Velerlei netwerken tussen Zuid-Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse schrijvers en culturele organisaties hebben bijgedragen tot een al even veelzijdig intercultureel verkeer."

Oproep: Discussieforum literatuur-historisch project Afrikaans & Nederlands

Yves T'Sjoen Academisch 2024-04-26

"De workshop voor de gedachtewisseling heeft plaats op dinsdag 21 mei van 14:00 tot 16:30 bij STIAS. Zodra ik respons ontvang, met vermelding van in persoon aanwezigheid of online, stuur ik de discussietekst waarover we een kritisch gesprek voeren. Iedere inbreng of elk inzicht zal mij aanzienlijk helpen. Ieders betrokkenheid en inhoudelijke bijdragen worden alvast ten zeerste gewaardeerd."

Tweespraak met Alfred Schaffer (deel 2): "Het is alsof mijn taal begint te verbrokkelen"

Alfred Schaffer, Yves T'Sjoen Interviews 2024-04-04

"Die tussenpositie is niet iets waar ik bewust voor gekozen heb, dus ik merk dat ik het daarom altijd lastig vind om er echt iets zinvols over te zeggen, het is zo organisch gegroeid. Ik had nooit een voornemen om me hier langdurig te vestigen, ik werd toevallig verliefd op iemand van dit land, waardoor mijn verblijf flink uit de hand is gelopen. Was dat niet gebeurd, had ik dit literaire landschap nooit zo ontdekt, waarschijnlijk. Wellicht een ander landschap, dat wel, omdat ik graag verken en niet verknocht ben aan Nederland – mijn vader voorspelde lang geleden al dat ik niet in Nederland zou blijven."

"I address women in the world."

Yves T'Sjoen, Juliana M Pistorius Literatuur 2024-03-25

"As a poet she is a unique voice in South Africa; more significantly, she is a generous activist who seeks to obtain public access for numerous women writers who would otherwise not have had such opportunities."

Tweespraak met Alfred Schaffer (deel 1): "Tussen elke taal is daar klowe, al glo ek nie dat hulle onoorbrugbaar is nie."

Alfred Schaffer, Yves T'Sjoen Interviews 2024-03-22

"Nee, de ónderwerpen, die spraken me aan, de vrijgevochten gekte van Etienne Leroux, het uitgesproken karakter van de geschriften van Steve Biko, de inventiviteit van J.M. Coetzee."

Talking cultural diversities: considerations of cultural exchange and multilingual literature

Yves T'Sjoen Literatuur 2024-03-12

"In a multilingual world, where cultural dialogue and language mixing are regular occurrences, it seems obvious to expand our gaze beyond the literature of one language area, such as Afrikaans, Dutch or English. In its place, I believe that we should embrace a research approach that takes into account multilingual and transnational literature, as well as linguistically or culturally hybrid forms of production."

Tweespraak met SJ Naudé #2: Ontstigtende sololiedere en ’n woeste koor van stemme

Yves T'Sjoen, SJ Naudé Literatuur 2024-02-21

"In dit tweede deel bespreek ik met Fanie Naudé de keuze voor het genre van het kortverhaal en van de novelle. De repliek belicht de wisselende kritische aandacht hiervoor in het transnationale domein (Engels, Afrikaans, Nederlands)."

"Om te behoort" door veelvuldiger taalcontact

Yves T'Sjoen, Alwyn Roux, Juliana M Pistorius Taaldiscussie 2024-02-19

"Dat is dus niet alleen door eenzijdig en soms uit gemakzucht voor (slecht) Engels te kiezen. Investeren in vertalingen is een fundamentele manier om in samenspraak aan een meertalige en cultureel diverse gemeenschap te bouwen."

Tweespraak met SJ Naudé #1: Tweevoudig Hertzogpryslaureaat over (zelf)vertaling en de Lage Landen

Yves T'Sjoen, SJ Naudé Literatuur 2024-02-13

"Over 'auto-traduction' of dus zelfvertaling in Afrikaans en Engels is met SJ Naudé, naast vele andere zelf-vertalende schrijvers onder wie André P Brink, Elisabeth Eybers en Antjie Krog, een interessante vertaalwetenschappelijke studie te schrijven."

Verified by MonsterInsights
Top