Yves T'Sjoen

Yves T'Sjoen is hoofddocent verbonden aan de Afdeling Nederlands van de Vakgroep Letterkunde  van de Universiteit Gent en bijzonder hoogleraar van het Departement Afrikaans/Nederlands van de Universiteit Stellenbosch. Specialisaties: moderne poëzie, editiewetenschap en Afrikaanse literatuur. Hij bezorgde of werkte mee aan kritische leesuitgaven van onder anderen Albert Bontridder, Louis Paul Boon, Cyriel Buysse, Ben Cami, Jos de Haes, Marcel van Maele, Richard Minne, Paul Snoek, Wies Moens, Hugues C Pernath, Eddy van Vliet, Marcel Wauters en Karel van de Woestijne. Redacteur van Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift  en Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap. Recente boek­publicatie: Dingenzoeken in Taka-Tukaland. Periteksten in de moderne Nederlandstalige poëzie (Academia Press 2011) en "Zoals een grens op de kaart". Nederlandse literatuur in vergelijkend perspectief. Gevalstudies (Academia Press, 2014). In 2009 was hij medesamensteller van Over grenzen/Oor grense en in 2012 hoofdredacteur van Toenadering. Literair grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands (Acco).

Foto: Naomi Bruwer

Breytenbach notitie #14: Zanzibar en het Land van MOR

Yves T'Sjoen Literatuur 2023-09-18

"Stone Town staat op de Unesco Werelderfgoedlijst. Het is niet omdat de latere Queen-frontman Freddie Mercury er is geboren."

Breytenbach notitie #13 (deel 2): "Zwervend door verbeelde streken / denk ik vaak aan jou, penseur sauvage in nomadenland"

Yves T'Sjoen, Hans C ten Berge Literatuur 2023-09-12

"Ik heb destijds een postkaart uit de gevangenis ontvangen. Daar wordt aan gerefereerd in een gedicht uit 'Intra muros'."

Breytenbach notitie #13 (deel 1): "Zwervend door verbeelde streken / denk ik vaak aan jou, penseur sauvage in nomadenland"

Yves T'Sjoen, Hans C ten Berge Literatuur 2023-09-07

"Mijn aandacht voor Breytenbach was zeker in het prille begin esthetisch gericht, vooral vanwege de lyrische en bloemrijke kwaliteiten van de gedichten die ik in Kouevuur (1967) en Die huis van die dowe (1969) aantrof."

Tweespraak van Yves T’Sjoen met Alwyn Roux: Beyond close reading. Politieke en sociale implicaties van literatuur

Yves T'Sjoen, Alwyn Roux Academisch 2023-08-30

"Alkant olifant begin juis met die anekdote van die ses blinde mans van Indostan wat voor ’n olifant te staan kom. Hulle vra wat hierdie fenomeen is waarvoor hulle te staan. Elkeen gee ’n ander antwoord, waarvan nie een reg is nie, maar elkeen sy eie siening van wat die ding nou eintlik is, weergee."

Breytenbach notitie#12: Van ’n Popperiaanse filosofie op weg na ’n Afrika-filosofie

Alwyn Roux, Yves T'Sjoen Academisch 2023-08-29

"Ons moet egter onsself veel eerder wend tot die Afrika-filosofie om Breytenbach se ideaal binne die Afrika-konteks te verstaan en uit te bou. Daarom is die voorstel dat ons afstand doen van Popper se kritiese rasionalisme en ons fokus rig op die ondersoek van twee bene in die Afrika-filosofie, naamlik wysgeer- of wysheidsfilosofie."

Tweespraak van Yves T’Sjoen met Eben Venter: "Aan die vrese het egter niks verander nie"

Yves T'Sjoen, Eben Venter Literatuur 2023-08-21

"Ek het vir ’n lang ruk van my skrywerslewe aan Afrikaans as skeppingstaal vir my romans vasgehou. Ek gebruik opsetlik die woord 'vashou', want ek wou my lojale Afrikaanse lesers béhou en bly respekteer."

’n Ander land, steeds weer: Karel Schoeman-gedenklesing

Yves T'Sjoen Academisch 2023-07-24

"Geschiedenisboeken zijn niet meer maar ook niet minder dan constructies, geen één-op-één weergaven van het verleden. De schrijver van historische romans gaat met het verleden aan de haal en creëert een fictioneel verhaal waarin een visie op dat verleden tot stand wordt gebracht."

Antjie Krog notitie #4: De beeldvorming van Krogs poëzie door het oog van Gerrit Komrij

Yves T'Sjoen, Robert Dorsman Literatuur 2023-07-11

"Ik zou Alfred Schaffer voorstellen als Gerrits ideale opvolger. Een bloemlezer moet doorkneed zijn in de literatuur die hij bloemleest."

Winterskool Neerlandistiek 2023 in Bloemfontein

Yves T'Sjoen Academisch 2023-07-10

"Nederlandstalige literatuur is daarnaast ook méér dan de literatuur van de Lage Landen. Het gaat tezelfdertijd over Indonesische en Caribische letteren – Surinaams-Nederlands en Antilliaans-Nederlands; vanuit een (post)koloniaal perspectief ook de Nederlandse literatuur in Zuid-Afrika of in Nederlands-Indië."

Julien Weverbergh en Vlaamse neo-avant-garde in Zuid-Afrika

Yves T'Sjoen Literatuur 2023-07-04

"Het Zuid-Afrikaanse experimentele tijdschrift Wurm (augustus 1966–februari 1970) besteedde ruime aandacht aan de neo-avant-garde in Nederland en België. Doelstelling van de redactie was een transnationale as voor de avant-gardeliteratuur tot stand te brengen tussen Zuid-Afrika en de Lage Landen."

Kwintet (deel 5): Literêre grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands in poësie gee aanleiding tot komende literatuurgeskiedenis

Willem de Vries, Yves T'Sjoen Literatuur 2023-07-03

"De vertaler is intermediair. Breytenbach beschouwt die bemoeienis niet als hinderlijk, laat staan als een verarming van de brontekst. Dit is net een verrijking van de tekst, een laag wordt toegevoegd of een mogelijke lezing uitgelicht. Vertalers zijn de meest precieze en betrokken lezers."

Volksliederen voor de Afrikanertuiste Orania

Yves T'Sjoen Meningen 2023-06-29

"In een maatschappelijk en cultureel landschap dat verdeeld is, zoals ook de Afrikaner gemeenschap gepolariseerd is, zijn er krachten die oerconservatief zijn en nogal makkelijk en weinig ingelicht begrippen als 'woke' en 'cancelcultuur' in de mond nemen."

Kwintet (deel 4): Yves T’Sjoen bespreek insiggewende benaderings wat die meerstemmigheid van Afrikaanse poësie verken

Willem de Vries, Yves T'Sjoen Literatuur 2023-06-26

"Kunst die louter en alleen representerend of mimetisch is en dus een afbeelding van de werkelijkheid nastreeft, is in een adorniaans referentiekader verdacht."

Breytenbach notitie#11: Ampie Coetzee schrijft Breyten Breytenbach

Yves T'Sjoen Academisch 2023-06-20

"Ampie Coetzee (1939-2020) schreef uitgebreid over de poëzie van Breytenbach en stelde een bloemlezing samen met in het Engels vertaalde gedichten."

Kwintet (deel 3): Tussen Afrika en Europa is méér Gorée nodig 

Willem de Vries, Yves T'Sjoen Literatuur 2023-06-19

"Dichters in de Lage Landen besteedden inderdaad meermaals aandacht aan Breytenbach, vooral in de hectische gevangenisjaren (1975-1982). De literatuurproductie, waarvan hier sprake, maakte deel uit van de Nederlandse culturele boycotbeweging van het perfide apartheidsregime van Pretoria."

Top