Yves T'Sjoen

Yves T'Sjoen is hoofddocent verbonden aan de Afdeling Nederlands van de Vakgroep Letterkunde  van de Universiteit Gent en bijzonder hoogleraar van het Departement Afrikaans/Nederlands van de Universiteit Stellenbosch. Specialisaties: moderne poëzie, editiewetenschap en Afrikaanse literatuur. Hij bezorgde of werkte mee aan kritische leesuitgaven van onder anderen Albert Bontridder, Louis Paul Boon, Cyriel Buysse, Ben Cami, Jos de Haes, Marcel van Maele, Richard Minne, Paul Snoek, Wies Moens, Hugues C Pernath, Eddy van Vliet, Marcel Wauters en Karel van de Woestijne. Redacteur van Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift  en Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap. Recente boek­publicatie: Dingenzoeken in Taka-Tukaland. Periteksten in de moderne Nederlandstalige poëzie (Academia Press 2011) en "Zoals een grens op de kaart". Nederlandse literatuur in vergelijkend perspectief. Gevalstudies (Academia Press, 2014). In 2009 was hij medesamensteller van Over grenzen/Oor grense en in 2012 hoofdredacteur van Toenadering. Literair grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands (Acco).

Foto: Naomi Bruwer

Radiofonische blik op Nederlandstalige lyriek

Yves T'Sjoen Literatuur 2022-03-03

"In het intercontinentale grensverkeer tussen poëziesystemen van het Afrikaans en het Nederlands, met uiteenlopende literaire culturen in Nederland en Vlaanderen, is de bemiddelende rol van vertalers fundamenteel."

Antjie Krog, writer-in-residence van de Universiteit Gent

Yves T'Sjoen, Kurt Defrancq, Dora Scott, Martina Vitackova Literatuur 2021-12-13

"Met een jaar uitstel heeft UGent professor Antjie Krog uiteindelijk in oktober 2021 verwelkomd. Het schrijversprogramma ging van start op 1 oktober en liep tot 16 november 2021. Gezien het gevulde programma, met deelname van verschillende faculteiten en culturele instellingen, was de schrijversresidentie een creatieve en inspirerende periode voor schrijver, universiteit én een breed geïnteresseerd publiek."

Muurmaskers in de lyriek – over ommuurde pandemietaaltuinen in Afrikaans

Yves T'Sjoen Literatuur 2021-11-15

"Niet alleen in het Nederlandse taalgebied, ook in het Afrikaans zoals in andere talen worden literaire coronateksten geschreven. In Zuid-Afrika kan een soortgelijke vaststelling worden gemaakt als in het krantenartikel: in lyriek drukken schrijvers op indringender wijze gevoelens van machteloosheid en eenzaamheid  uit. Voor het fonds van de pas opgerichte uitgeverij Turksvy Publikasies stelden Daniel Hugo en Francois de Jongh een omvangrijke en fraai uitgegeven bloemlezing samen met de titel Maskers en mure (2021). In totaal hebben 142 schrijvers een bijdrage geleverd, zowel gevestigde literaire stemmen als veel minder gekende schrijvers in Afrikaans."

"Tyd is skemer, tyd is gras" ‒ Tweespraak met Dominique Botha

Yves T'Sjoen, Dominique Botha Interviews 2021-10-04

"Met Donkerberg/Bloodwood het ek uiteindelik tot dieselfde gevolgtrekking gekom. Die roospienk berg op die stofomslag word donker in die nag agter my huis, en is die donkerberg in die gedig 'voorbode'. Dit is ’n ko-ordinaat wat ’n gedig en toe ’n bundel geword het." Met de tweetalige uitgave Donkerberg/Bloodwood maakt Dominique Botha haar lang verwachte poëziedebuut. Ter gelegenheid van de bundel treed Yves T'Sjoen in gesprek met de schrijver en haar tekst.

’n Videogesprek met Daniel Hugo

Yves T'Sjoen, Daniel Hugo Interviews 2021-10-01

Bruggenhoofden is Yves T'Sjoen se Voertaal-gespreksreeks oor kulturele bemiddelaars in die Lae Lande en Suid-Afrika. In hierdie eerste gesprek gesels Yves met die digter en vertaler Daniel Hugo.

SAVN: ’n Gesprek tussen Yves T'Sjoen en Alwyn Roux

Yves T'Sjoen, Alwyn Roux Taaldiscussie 2021-09-17

Alwyn Roux en Yves T'Sjoen gesels oor die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek en Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans.

Ter gelegenheid van een verjaardag: Laudatie voor Breyten Breytenbach

Yves T'Sjoen Literatuur 2021-09-16

"Voor mij is Breytenbach in alle betekenissen van het woord de naam van een dichter: een heteroniem voor hybriditeit, metamorfose, transformatie."

"Een lang vervloeien in een strak gebogen glans vlietend uit": Over de lyriek van Eddy van Vliet

Yves T'Sjoen Literatuur 2021-09-15

"Beste Afrikaanse lezer, maak kennis met de Vlaamse dichter Eddy van Vliet (1942-2002). Volgend jaar zal het twintig jaar geleden zijn dat de schrijver na een slepende ziekte overleed."

Guido Gezelle en Zuid-Afrika (Deel 2): "Die nasionale digter van Vlaandere in ons verre Suid-hoek"

Yves T'Sjoen Geschiedenis 2021-08-30

"Het Gezellearchief bracht mij op nog een ander spoor van Gezelle in Zuid-Afrika. In het honderdste geboortejaar van de priester-dichter zijn niet alleen vieringen georganiseerd in Vlaanderen, in Nederland en Frans-Vlaanderen, ook in Zuid-Afrika."

Gent-Universiteit hang solank die vlae uit vir Antjie se koms

Melt Myburgh, Yves T'Sjoen, Louise Viljoen Interviews 2021-08-13

Die Universiteit van Gent in België ontvang Antjie Krog in Oktober en November 2021 as hul eerste literêre gasskrywer. Yves T’Sjoen en Louise Viljoen besin oor Krog se internasionale statuur as skrywer en haar posisie as kulturele bemiddelaar.

Guido Gezelle en Zuid-Afrika: "Die nasionale digter van Vlaandere in ons verre Suid-hoek"

Yves T'Sjoen Geschiedenis 2021-06-28

"In de eerste Zuid-Afrikaanse oorlog (1880‒1881) tussen Boer en Brit koos Gezelle resoluut het kamp van de weliswaar calvinistische maar taalverwante Afrikaners. Over het lot van de zwarte bevolking heeft hij niets opgetekend."

Gents alumnus wordt rector van de Universiteit Stellenbosch (1926‒1933)

Yves T'Sjoen Academisch 2021-05-31

"Een illustere voorganger van Wim de Villiers, rector en vice-chancelor van de Universiteit Stellenbosch, is de Vlaamse historicus Willem Blommaert (1886-1934). In de periode van 1926 tot 1933 was Blommaert rector magnificus in Stellenbosch. Tijdens zijn ambtsperiode is onder meer het departement Bos- en Houtkunde opgericht en naast academiegebouwen bijvoorbeeld ook de indrukwekkende sportinfrastructuur Coetzenburg."

Belgiese akademikus stuur sterk boodskap aan US

Menán van Heerden, Yves T'Sjoen Academisch 2021-04-16

Wat is die stand van Afrikaans en Nederlands as onderrigtale aan hoëronderwysinstellings in Suid-Afrika en in die buiteland? Menán van Heerden voer ’n videogesprek met Yves T'Sjoen.

Nieuwe opleiding Nederlands in India

Willem de Vries, Yves T'Sjoen Academisch 2021-01-20

Van vanjaar af bied die English and Foreign Languages University (EFLU) in Hyderabad in Indië ’n kursus in Nederlands aan. Kristof Baten en Yves T’Sjoen, albei van die Universiteit Gent (UGent), was saam met kollegas van die Nederlandse Taalunie (NTU) en die Universitêre Sentrum vir Taleonderrig (UGent-UCT) nou betrokke by die gesprekke oor en oprigting van die nuwe pos aan die EFLU, die belangrikste universiteit in Indië vir buitelandse tale. Baten en T’Sjoen het Willem de Vries se vrae beantwoord.

“Een brief in een fles is dit, Breyten”

Yves T'Sjoen Academisch 2020-12-21

"Blijkbaar hechtte Kouwenaar belang aan de politiek geëngageerde gelegenheidsverzen en hij heeft de teksten een vaste plek gegeven in het gebundeld en later verzameld dichtwerk. De dichter, over wiens werk menig critici wel eens stelt dat het autonomistisch is en dus een autonome taalwerkelijkheid opbouwt, heeft zich niet alleen in de marxistische beginfase van zijn dichterschap maar ook later politiek uitgesproken."

Top