Yves T'Sjoen

Yves T'Sjoen is hoofddocent verbonden aan de Afdeling Nederlands van de Vakgroep Letterkunde  van de Universiteit Gent en bijzonder hoogleraar van het Departement Afrikaans/Nederlands van de Universiteit Stellenbosch. Specialisaties: moderne poëzie, editiewetenschap en Afrikaanse literatuur. Hij bezorgde of werkte mee aan kritische leesuitgaven van onder anderen Albert Bontridder, Louis Paul Boon, Cyriel Buysse, Ben Cami, Jos de Haes, Marcel van Maele, Richard Minne, Paul Snoek, Wies Moens, Hugues C Pernath, Eddy van Vliet, Marcel Wauters en Karel van de Woestijne. Redacteur van Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift  en Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap. Recente boek­publicatie: Dingenzoeken in Taka-Tukaland. Periteksten in de moderne Nederlandstalige poëzie (Academia Press 2011) en "Zoals een grens op de kaart". Nederlandse literatuur in vergelijkend perspectief. Gevalstudies (Academia Press, 2014). In 2009 was hij medesamensteller van Over grenzen/Oor grense en in 2012 hoofdredacteur van Toenadering. Literair grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands (Acco).

Foto: Naomi Bruwer

Legaat van Cecile Cilliers naar de Universiteit Gent

Yves T'Sjoen Literatuur 2020-01-31

"Het legaat van Dr Cilliers betreft een genereuze schenking: het gaat over meer dan tweehonderd boeken met vooral Afrikaanse poëzie."

Breytens aanzet voor een Nederlands literair debuut

Yves T'Sjoen Literatuur 2020-01-31

"Opmerkelijk voor een Zuid-Afrikaans lezerspubliek is het redacteurschap van Jan Rabie ('Podium') ... Breytenbach beschouwde Jan Rabie als voorloper, een literaire mentor."

Als het licht uitgaat: Waarom Vlaanderen de lopende ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika niet mag schrappen

Yves T'Sjoen Meningen 2020-01-27

De Vlaamse regering heeft besloten de ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika te herzien en op termijn zelfs stop te zetten. Een verontrustende ontwikkeling, vindt Yves T’Sjoen. Want het zijn vooral kinderen uit achtergebleven gemeenschappen die door de economische problemen van het land worden geraakt. 

De nieuwe leerstoel in Zuid-Afrika gaat verder dan de traditionele neerlandistiek

Ingrid Glorie, Yves T'Sjoen Interviews 2020-01-22

"Nederlands in de eenentwintigste eeuw, in een compleet andere sociale en culturele context dan pakweg twee decennia terug in de tijd, is een linguïstisch amalgaam waar verschillende culturen en talen in participeren."

Om Afrika te verbeel: Brugfuncties van Breytenbach en Gorée Instituut

Alwyn Roux, Yves T'Sjoen Academisch 2020-01-17

"Het VisionKeeper-project is gericht op de wijze waarop Breytenbach in zijn toespraken en essays, in 'prozas' en vooral gedichten beelden van Afrika construeert en reflecteert over Afrika en de betekenis van Afrikaans."

Nederlands in Suid-Amerika

Menán van Heerden, Yves T'Sjoen Academisch 2020-01-15

"Suriname is een meertalig land, waar naast Surinaams-Nederlands ook Sranantongo, Spaans, Engels en vele andere inheemse talen worden gesproken. Het aandeel van de Nederlandstalige literatuur in dat meertalige palet is niet gering."

Breytenbach op 80: Perspektiewe op Breytenbach | Perspectieven op Breytenbach

Louise Viljoen, Yves T'Sjoen Literatuur 2019-09-11

By geleentheid van die tagtigste verjaardag van Breyten Breytenbach op 16 September 2019 is ’n digitale publikasie saamgestel waarin daar aandag gegee word aan afsonderlike gedigte uit sy omvangryke oeuvre. | Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Breyten Breytenbach op 16 september 2019 is een digitaal dossier samengesteld met aandacht voor afzonderlijke gedichten in het omvangrijke oeuvre.

Bande tussen Breyten Breytenbach en die Lae Lande verken in internasionale tydskrif

Willem de Vries, Yves T'Sjoen Interviews 2019-09-10

In die nuwe uitgawe van die tydskrif Zacht Lawijd staan die Afrikaanse skrywer en skilder Breyten Breytenbach se aanwesigheid en resepsie in Nederland en Vlaandere sentraal. Yves T’Sjoen is die redakteur van die tydskrif. Hy het Willem de Vries se vrae beantwoord en vertel van die komende program in Gent in die jaar wat Breytenbach se 80ste verjaardag internasionaal gevier word. 

Multiple Identity. Meertaligheid van het "ik"

Yves T'Sjoen Literatuur 2019-07-19

"De 'ekke' in de titel, die zich zo nadrukkelijk als spreker manifesteert, drukt zich uit in de talen die zij zo intelligent en creatief verbindt. In de titelafdeling begint een tekst nadrukkelijk met 'I speak languages'.  Taal en identiteit zijn onlosmakelijk verbonden."

Oproep: Perspektiewe op Breytenbach

Yves T'Sjoen Literatuur 2019-07-17

By geleentheid van die tagtigste verjaardag van Breyten Breytenbach op 16 September 2019 word ’n digitale publikasie voorberei waarin die aandag uitgaan na afsonderlike gedigte in sy omvangryke oeuvre. Lesers en vertalers van Breytenbach se poësie, in Suid-Afrika en Europa, word dus uitgenooi om te fokus op ’n spesifieke gedig wat hulleself gekies het vir interpretasie. Die tekste word in die week van die Breytenbach se tagtigste verjaardag op LitNet gepubliseer, moontlik later gebundel en ook in harde kopie gepubliseer. Die finale kopie word op die laaste op 5 September verwag. Publikasie word beplan vir die week van 9 tot 16 September.

Breytenbach en Poetry International Rotterdam

Yves T'Sjoen Meningen 2019-07-11

"Het verhaal met de titel 'In de schaduw van de plataan', hoofdstuk 35 van In poëzie en oorlog, handelt over de verbondenheid van Breytenbach en Poetry International. De boom in de titel verwijst naar de in 1883 aan de Westersingel van Rotterdam geplante plataan. In 1986 bracht de Zuid-Afrikaanse kunstenaar dankzij de legendarische Martin Mooij een lang gekoesterde wens in vervulling."

Schrijversengagement in Vlaanderen en apartheid: Phil du Plessis en Breyten Breytenbach

Yves T'Sjoen Meningen 2019-06-28

"Er komen in de verzameling Schrijven of schieten? (samengesteld door de Antwerpse schrijver en journalist Fernand Auwera) immers twee Afrikaans schrijvende auteurs aan het woord: Phil du Plessis en Breyten Breytenbach. Het is geen toeval dat Auwera’s Schrijven of schieten? eind jaren zestig is verschenen. In een periode waarin kunst een kritische functie kreeg toebedeeld en zelf het voorwerp van kritiek was ('de dood van de roman'), is nagedacht over de maatschappijkritische rol van de literaire schrijver."

Breytenbach Nobelprijswaardig

Yves T'Sjoen Meningen 2019-05-31

"Elk jaar dragen wetenschappelijke academies en universitaire instellingen wereldwijd schrijvers voor met het oog op de Nobelprijs. Op vraag van initiatiefnemers in Zuid-Afrika heeft het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika (Universiteit Gent) jaren geleden het verzoek ingewilligd om steun te verlenen aan de kandidatuur van Breyten Breytenbach."

''Vriendschap voor Breyten''. Schilderijen in De Doelen (1977)

Yves T'Sjoen Meningen 2019-05-17

"In korte notities op LitNet wees ik eerder op het rijke Adriaan van Dis-archief met documenten betreffende Breyten Breytenbach. Geregeld bezoek ik de studiezaal van het Literatuurmuseum in Den Haag om er te grasduinen in archiefdozen. De expositie ‘Amitié à Breyten’ in Rotterdam, in het voorjaar van 1977, is hoogstens een voetnoot in het overzicht met steunbetuigingen voor Breytenbach in de Lage Landen (1975-1982)." 

Schijnwerper op Breytenbach. Steunactie van Adriaan van Dis in Nijmegen (april 1979)

Yves T'Sjoen Geschiedenis 2019-04-04

"Het privéarchief van Adriaan van Dis met documentair materiaal over leven en werk van Breyten Breytenbach herbergt een schat aan informatie. De verzameling met krantenknipsels documenteert onder meer beide processen die in 1975 en 1977 tegen de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsmilitant zijn gevoerd."

Top