Hof moet beslis oor NG Kerk se besluit dat gays nie mag trou

  • 0
  • 0
Top