Binnegevegte en verwarring oor NG Kerk se besluit rondom gay’s neem toe

“Die NG Kerk se besluit oor selfdegeslagverhoudings tydens die kerk se afgelope sinode is een van verwarring en onenigheid.”