Breyten op 80: Perspektiewe | Perspectieven op Breyten – Dewald Koen en Gerard Scharn

By geleentheid van die tagtigste verjaardag van Breyten Breytenbach op 16 September 2019 is ’n digitale publikasie saamgestel waarin daar aandag gegee word aan afsonderlike gedigte uit sy omvangryke oeuvre.

Dewald Koen: “In die gedig ‘3.14 (Taalstryd)’ uit die bundel Lewendood wend die spreker homself tot ironie om die taalstryd ten opsigte van die erkenning en bevordering van Afrikaans binne die politiese sfeer van die gebeure voor en na afloop van die 1976 Soweto-opstande te verwoord.”

Gerard Scharn: “Wisten wij in Nederland? Wist ik? Breytenbach is er geweest en weet!”