Breytenbach notitie #8: Cultuur-identitair denken als "oneindig en doelloos proces van metamorfose"

“Verder preciseert Breytenbach in de tekst van zijn Pessoa-lezing ‘further characteristics of a Middle World resident’, eigenschappen die perfect aansluiten bij de omschrijving van de ‘un-citizen’ die we bij Turner vinden. Het is de wereld van misdeelden en misvormden, dwazen en buitenstaanders, degenen die geen sociale rang of stand hebben. Die ‘tussen-in’-positie maakt het voor deze subjecten makkelijker om ‘out of the box’ te denken, zich niets gelegen te laten liggen aan conventies en systemisch denken.”