Interviews

Festival voor het Afrikaans 2023: ’n onderhoud met Marius Coetzee

Naomi Meyer, Marius Coetzee Interviews 2023-11-24

"Die Nederlandse gehore deins nie terug vir die musiek van ons tyd nie, so ek is van mening dat die Nederlandse gehore en musiekkenners ’n goeie afsetgebied vir werke van Suid-Afrikaanse komponiste kan bied."

Festival voor het Afrikaans 2023: Amanda Strydom sê "Afrikaans is springlewendig in al sy vorme"

Naomi Meyer, Amanda Strydom Festivals 2023-11-01

"Ek wil bevestig dat die Afrikaanse taal springlewendig is in al sy vorme – dat die brug tussen Nederlands en Afrikaans steeds sterk staan. Nederlands is die oermoeder van Afrikaans. Voeg daarby die talle tonge wat Afrikaans praat."

Interview met Mathilde Stam: Groblershoop leerde migrantenkind wat gemeenschap betekent

Ingrid Glorie Interviews 2023-10-23

"Tijdens het Festival voor het Afrikaans geeft Mathilde Stam op zaterdag 25 november een workshop over Ubuntu en Dialoog. Deze workshop is gratis toegankelijk, ook voor belangstellenden die geen kaartje voor het festival kopen."

Verken die taal-en-tegnologie-moontlikhede in Afrikaans: ’n onderhoud met Marlie Coetzee van VivA

Cliffordene Norton, Marlie Coetzee Interviews 2023-10-06

"Ons droom vir die toekoms is om studente te kry wat sê: 'Ek sien kans om tegnologie, sagtewareontwikkeling, webbladontwerp, grafiese kuns, grafiese uitleg, webbladontwikkeling, kommunikasie of joernalistiek te gaan swot.' Ons wil graag hê daar moet ’n volgende groot skrywer of taalkundige wees wat vir ons nuwe insigte tot Afrikaanse taalkunde gaan gee," sê Marlie Coetzee, die uitvoerende direkteur van die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA).

Ontdek Rwanda: MBA-student Jason Beukes se reis van eerste indrukke

Cliffordene Norton, Jason Beukes Interviews 2023-10-02

"Reeds na die eerste dag het ek besef hoeveel merkwaardige potensiaal daar binne die akademiese gemeenskap skuil. Die besprekings en insigte wat hier gedeel was, het getoon dat ons, as Afrika-universiteite, die kennis, kundigheid en vaardighede het wat nodig is om betekenisvol by te dra tot die dialoog rondom Afrika se uitdagings en geleenthede wat universeel opgesluit lê. Ek het opnuut besef dat ons gesamentlik kan bydra om beleid te vorm, innovasie aan te dryf en verandering te beïnvloed op ’n skaal wat die vasteland kan transformeer. Die belangrikheid van strategiese vennootskappe kan natuurlik nie oorbeklemtoon word nie."

Festival voor het Afrikaans 2023: ’n onderhoud met Frazer Barry

Naomi Meyer, Frazer Barry Interviews 2023-07-27

"Dit is ’n tweejaarlikse fees en die doel uit die staanspoor was om die rykdom van die Afrikaanse kultuur aan die Nederlandse en Vlaamse publiek oor te dra en om kreatiewe samewerking tussen die lande te stimuleer en aan te spoor."

An interview with Nina Schumann

Izak de Vries, Nina Schumann Muziek 2023-06-29

What are Nina Schumann’s dreams? Izak de Vries asked her that, and a few other questions.

Kwintet (deel 2): Kontak tussen literêre kulture wys die verweefdheid van teks, leser en kontekste

Willem de Vries, Yves T'Sjoen Literatuur 2023-06-12

"Ik denk zelfs dat lezers in de Lage Landen nog méér kunnen lezen en leren van deze Zuid-Afrikaanse auteurs die net als JM Coetzee tot de wereldletterkunde behoren. En dan niet louter op grond van esthetische keuzes en een experiment met vorm en taal."

Kwintet (deel 1): Literêre dialoë tussen Afrikaans en Nederlands in essays verken en genuanseer

Willem de Vries, Yves T'Sjoen Literatuur 2023-06-06

"Breytenbach is méér dan een literair auteur en kunstschilder die zich met – in zoverre bestaand: een waardenvrije – esthetica ledig houdt. Het gaat over filosofische inzichten, politiek-ideologische stellingname, over betrokkenheid bij taaldiscussie (Afrikaans) en het universitaire instituut."

Beleidsekretaris Solveigh Bijkerk en Taalunie verbind tot hegte samewerking

Willem de Vries, Solveigh Bijkerk Interviews 2023-05-04

Solveigh Bijkerk is sedert einde 2022 die beleidsekretaris van die Taalunie. Sy het oor die belangrikheid van internasionale bande vir die neerlandistiek en die bevordering van samewerking – waarvan die Taalunie se wisselleerstoel in Suid-Afrika ’n vergestalting is – met Willem de Vries gesels.

Breyvier (Deel 2): Só breek Breytenbach en Krog tale oop en vernuwe denke

Willem de Vries, Yves T'Sjoen Interviews 2023-03-21

In die literator Yves T’Sjoen se pasverskene versameling essays Breyvier skryf hy oor fasette van die kunstenaarskap en intellektuele bydraes van Breyten Breytenbach, van Antjie Krog, en oor albei se nuanserende, onthutsende en oopmakende verkenning van menswees, die sentrale rol van tale, vertaling, vertaalbaarheid en die buitewyke van dit wat sêbaar is. In hierdie gesprek oor Breyvier, die tweede in ’n tweeluik, beantwoord T’Sjoen Willem de Vries se vrae oor die bundel, die rol van meertaligheid by albei digters en dié van die tydsgees.

Breyvier (Deel 1): T’Sjoen brei perspektiewe uit met besinnings en aantekeninge oor transnasionale belangrikheid van Breytenbach

Yves T'Sjoen, Willem de Vries Interviews 2023-03-20

In die literator Yves T’Sjoen se pasverskene essayboek Breyvier kry die leser tematies versamelde aantekeninge en bondige bespiegelings, asook aanvoorwerk vir verdere ontginning, in ’n ryklik gedokumenteerde ondersoek na Breyten Breytenbach en andere wie se invloed oor lande en dissiplines heen strek. In hierdie eerste deel van ’n gesprek oor Breyvier beantwoord T’Sjoen Willem de Vries se vrae oor hierdie versameling beskouings en navorsing waarin ook die literêre bande en verkeer tussen Nederland, Vlaandere en Suid-Afrika aan bod kom.

Jakes Gerwel Stigting- Passa Porta schrijversresidentie: een interview met Vlaamse schrijver Neske Beks

Hendrik-Jan de Wit, Neske Beks Interviews 2023-02-16

"Ik verheug me heel erg op de schrijvers die ik daar ga ontmoeten."

Jakes Gerwel Stigting- Passa Porta schrijversresidentie: een interview met Vlaamse schrijver Tom Naegels

Hendrik-Jan de Wit, Tom Naegels Interviews 2023-02-15

"Ik ben bezig aan een ambitieus boekproject – een geschiedenis van België als migratieland, die uitlegt hoe migratie de Belgische samenleving veranderd heeft, op alle mogelijke niveau’s: economisch, sociaal, cultureel, demografisch, politiek. ... Het is altijd de bedoeling geweest om het verhaal te vertellen tot vandaag, dus werk ik nu aan de Belgische migratiegeschiedenis van 1978 tot nu." – Tom Naegels.

Taalunie begin nuwe studentenetwerk vir internasionale neerlandistiek

Willem de Vries, Carlijn Pereira Interviews 2023-02-08

"Het studentennetwerk is een nieuw project en verbindt studenten neerlandistiek wereldwijd, om Nederlands met elkaar te spreken, om praktische tips uit te wisselen (bijvoorbeeld over studeren in het buitenland) en om samen activiteiten te ontplooien. … Alle geïnteresseerde studenten internationale neerlandistiek – van Curaçao tot Stellenbosch – zijn welkom om deel te nemen." Carlijn Pereira (Taalunie) gesels met Willem de Vries. 

Hans Ester vereer vir sy bydrae tot literêre bande en wedersydse kulturele belangstelling tussen die Lae Lande en SA

Willem de Vries, Hans Ester Interviews 2023-01-23

Hans Ester is die ontvanger van die Prestasieprys van die Van Ewijck-Stigting vir 2023. Hy het met Willem de Vries gesels oor die literêre landskap tussen Nederland en Suid-Afrika, en oor skrywers en kulturele uitwisseling wat oor dekades heen strek.

"Hedendaagse troebadoere": Wat is die rol van die gesproke-woord-kunstenaar?

Karin Benjamin, Babs Gons Interviews 2023-01-18

Is gesproke-woord-digkuns slegs maatskaplik en sosiopolities van aard? Karin Benjamin het by die jaarlikse Tuin van Digters (Oktober 2022) met die Nederlandse digter Babs Gons gesels oor haar werk, die aard van kontemporêre gesproke-woord-digkuns, en mondelinge geskiedenisse/tradisies. Babs het ook saam met die Suid-Afrikaanse kunstenaars Frazer Barry en Deniel Barry opgetree.

Aruba, Cross Over en CARAN: ’n onderhoud met Eric Mijts

Menán van Heerden, Eric Mijts Academisch 2023-01-12

"In de hedendaagse samenlevingen van het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden staat de positie van het Nederlands en het Papiaments in het onderwijs, bestuur en rechtspraak nog steeds met elkaar op gespannen voet. De spreker van het Papiaments past zich aan de Nederlandse cultuur en taal van de overkant van de oceaan aan en moet daarmee altijd een extra inspanning leveren om te horen bij een samenleving ver weg." Eric Mijts gesels met Menán van Heerden.

Nederlands spreken met een app

ChatGPT, Izak de Vries, Natasja le Roux Over taal 2022-12-20

ChatGPT is een applicatie die bestaat uit kunstmatige intelligentie waarmee een persoon kan communiceren met een groot taalmodel. Het is getraind om in het Engels te communiceren, maar Izak de Vries voerde gesprekken in het Nederlands; met redactioneel commentaar van Natasja le Roux.

Groepsportret met heer: In gesprek met Willem Otterspeer

Heinrich Matthee, Willem Otterspeer Interviews 2022-11-14

Moet ’n standbeeld opgerig word vir afwykende menings? Wat is die verband tussen estetika en geskiedenis? Vertoon lees en skrywerskap totalitêre trekke? Wat is die impak van krom Engels en studentemassas by Nederlandse universiteite? En wat is die rol van humor ook in oorlogstyd? Hierdie kwessies en vele ander behandel Willem Otterspeer in ’n vraesessie met Heinrich Matthee. Otterspeer is emeritus hoogleraar universiteitsgeskiedenis aan die Universiteit van Leiden, die oudste universiteit van Nederland wat in 1575 opgerig is. 

Verified by MonsterInsights
Top