Over taal

Studio SASNEV | Hoe sien buitelandse diplomate Afrikaans?

Izak de Vries SASNEV 2021-10-19

"Afrikaanssprekendes skakel so maklik oor na Engels wanneer ons ’n vreemde aksent hoor, óf ons donder soms aan sonder om enige een in ag te neem. Gedurende die Week van Nederlands is moeite gedoen om die ooreenkomste én die verskille tussen Nederlands en Afrikaans te vier. Die diplomate het dit raakgesien. Mag daar in die toekoms nóg brûe gebou word."

Studio SASNEV | Ontmoet die professore

Izak de Vries SASNEV 2021-10-13

"Kabous Meiring het op Saterdag 9 Oktober 2021 met Dorothea van Zyl en Wium van Zyl gesels oor hulle bydrae tot die bevordering van Nederlands in Suid-Afrika en Afrikaans in die Lae Lande." Luister na die gesprek.

Kortfilm | Wat betekent Nederlands voor mij?

Voertaal SASNEV 2021-10-12

Studio SASNEV en Voertaal het verskeie mense met ’n versoek genader. Ons wou weet hoe hulle sou reageer op die vraag: "Wat beteken Nederlands vir my?" Die kortfilm is nou beskikbaar. Luister na die antwoorde van mense soos Stef Bos, Adriaan van Dis, Tom Lanoye, Abraham H de Vries, Karin Brynard en Daniel Hugo.

PEN-gesprek | Nuanse, uitdrukkingsvryheid en ruimte vir diverse menings

Catrina Wessels Literatuur 2021-10-08

"Luister na hierdie gesprek oor hedendaagse uitdagings vir skrywers aan die hand van werklike voorbeelde. Onderwerpe sluit in sogenaamde cancel culture, die toenemende gebruik van 'sensitivity readers', die rol van sosiale media en die fragiliteit van pers- en uitdrukkingsvryheid."

Week van het Nederlands | Nederlands kijkt over de grenzen heen

Voertaal Taalunie 2021-10-07

Week van het Nederlands van 2 tot 9 oktober 2021 | Dutch looking beyond borders | Nederlands kyk oor die grense heen

Gesprek | Die Taalunie en die Afrikaanse Taalraad ruil idees uit

Kabous Meiring, Maarten Vidal, Conrad Steenkamp SASNEV 2021-10-07

Kabous Meiring het Maarten Vidal (Taalunie) en Conrad Steenkamp (Afrikaanse Taalraad) genooi om oor hulle werk, en oor moontlike samewerking, te gesels. Ons deel ook ’n video van twee minute waarin Kris Van de Poel, Karlijn Waterman en Maarten Vidal verduidelik wat die Taalunie doen.

 

Onderhoud: Eureka Barnard verduidelik SASNEV se rol in die Week van het Nederlands

Lisanne Homma, Eureka Barnard SASNEV 2021-10-05

"My droom is dat daar nie te lank van nou nie ’n manier gevind sal word waarop al die taal- en kultuurverbintenisse dwarsoor die wêreld wat met die Nederlandse taal te make het, met mekaar idees sal kan uitruil." Van 2 tot 9 oktober wordt de taal nationaal en internationaal op stelten gezet tijdens de 7de editie van de Week van het Nederlands. Eureka Barnard is directeur van SASNEV (Suid-Afrikaanse Sentrum Vir Nederland en Vlaandere), en coördineert de eerste viering van de Nederlandse taal in Zuid-Afrika.

Persbericht: Afrikaans Grammar Workshop 3, 30 september 2021 en 1 oktober 2021

Voertaal Meertens Instituut 2021-09-20

Due to the current covid restrictions, possibilities for physical attendance are very limited, but we can probably provide a streaming link.

Persbericht: Nieuw portaal voor ondersteuning Nederlands van start

Voertaal Taalunie 2021-09-10

MijnNederlands, het online portaal voor iedereen die zich internationaal (professioneel) bezighoudt met het Nederlands, staat vanaf vandaag online.

Masakhane leads the way for low-resourced African languages online

Willem de Vries, Chris Emezue, Bonaventure Dossou Interviews 2021-07-01

Masakhane, today a group of more than 400 volunteers from more than 20 African countries, is helping to change predominantly monolingual and homogeneous spaces in technology into something far richer and more accessible for people in and from Africa.

Adulterations? PG du Plessis se vermaledyding is soos ’n bitter skaars voël

Izak de Vries Over taal 2021-06-28

"Is PG du Plessis se woord ’n ‘adulteration’ in Afrikaans? Om die DNS van PG se afvlerkvoëltjie in ouer Nederlandse tekste na te speur, is opwindend."

Persbericht: Nederlands voor beginners | Twee kortkursusse: Nederlands vir beginners

Voertaal Over taal 2021-06-23

Die volgende twee kortkursusse “Nederlands vir beginners” begin in September aan die Universiteit Stellenbosch. Albei kursusse word volledig aanlyn aangebied. Aan die einde van elke kursus word ’n aanlyn toets geskryf. As jy hierdie toets slaag, ontvang jy ’n sertifikaat “Nederlands vir beginners” van die kortkursusafdeling van die Universiteit Stellenbosch.

Afrikaans: die groter prentjie

Menán van Heerden, Quentin Williams, Elvis Saal, Ernst Kotzé Academisch 2021-05-07

Hoe kan Gariep-Afrikaans genoegsame blootstelling/eienaarskap geniet? Is daar gemeenskaplike kenmerke / wedersydse invloed tussen variëteite wat maatskaplike en geografiese grense oorskry? Wat behels "algemene Afrikaans"? Is herstandaardisering die antwoord? Waar pas Standaardafrikaans as gebruiksvorm vir spesifieke doeleindes in? Hoe praat jongmense in bv Namakwaland vandag Afrikaans? Menán van Heerden praat met linguiste Ernst Kotzé, Quentin Williams en Elvis Saal.

Luister bo kibbel bou inklusiewe akademiese gemeenskappe

Jana Luther Academisch 2021-04-22

"Luistertaal behels dat mense met verskillende taalagtergronde hulle eie taal praat en skryf en mekaar verstaan terwyl hulle reseptiewe taalvaardighede ontwikkel en strategieë oefen om die ander taal volledig(er) baas te raak."

Gees van die US se taalbeleid “verkeerd geïnterpreteer”

Jean Oosthuizen In het nieuws 2021-03-09

"Die gees en bedoeling van die Taalbeleid van die Universiteit Stellenbosch (US) is waarskynlik verkeerd geïnterpreteer en toegepas op ’n manier wat nie strook met die doelstellings van die beleid en waardes van die universiteit nie."

Nuwe taalstorm oor Afrikaans by Universiteit Stellenbosch

Jean Oosthuizen In het nieuws 2021-03-09

"’n Nuwe taalstorm oor Afrikaans is aan die broei by die Universiteit Stellenbosch (US) nadat studente na bewering aangesê is om nie met mekaar Afrikaans te praat in die koshuise nie."

Sy wil jou leer Nederlands praat

Sabien van Craenendonck, Izak de Vries Over taal 2021-01-28

"Verder kan de kennis van het Nederlands deuren openen naar werkgelegenheid, uitwisselingsprogramma’s of zomerscholen."

Eenders en anders: Om Nederlands weer in Suid-Afrikaanse skole bekend te stel

Izak de Vries, Marieta Nel Interviews 2020-11-03

"Die materiaal is so saamgestel dat dit enersyds kyk na dit wat dieselfde of eenders is in die twee tale, maar dan brei dit uit na die verskille. Die 'eenders en anders' verwys nie net na die taal nie, maar ook na die kulturele ooreenkomste en verskille."

"Staat van het Nederlands": belang vir Afrikaans

Izak de Vries Over taal 2020-11-02

"In die 2016-studie is daar naamlik bevind dat heelwat Nederlanders aanstoot geneem het as hul streekstaal of dialek nie formeel erkenning gekry het nie; Hinskens het gewaarsku dat Suid-Afrika dit in ag moet neem sou ons ’n soortgelyke studie wou doen vir die stand van Afrikaans."

On(ver)taalbaarheden

Yves T'Sjoen, Naòmi Morgan Over taal 2020-10-07

"Vraag is vervolgens hoe dergelijke woorden, waarvan de semantische inhoud niet vastligt, in een andere taal worden omgezet. Dit vergt van de vertaler creativiteit. Naòmi Morgan, die het boek van Antoine de Saint-Exupéry (Le petit prince) ook zelf heeft vertaald, ondernam een vergelijkend onderzoek."

Top