Die Cape Muslim Heritage Art Exhibition is ’n must-see vi alle Suid-Afrikaners

  • 0

"Die Cape Muslim Heritage Art Exhibition byrie Castle of Good Hope in Kaapstad is ’n sensory experience of note vi history lovers en celebrators wat ’n trip down memory lane wil gaan tydens Heritage Month 2021, of as hulle ’n window wil kry narrie areas of heritage wat voo baie van ôse tyd gebeur’t."

 
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top