Die herkoms van ’n aantal Afrikaanse uitdrukkings wat verband hou met die see

  • 0

"Die doel van hierdie artikel is om aan te toon watter rol 17de-eeuse Nederlandse seemanstaal (en daarmee saam handelstaal) gespeel het in die totstandkoming van die Afrikaanse leksikon, meer spesifiek betreffende vaste uitdrukkings wat met die seetema verband hou."

 
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top