"... en sy verlossing het nie gekom nie." In Suid-Afrika, Eilande gelees binne ’n resepsie van lyding

  • Eilande gelees binne ’n resepsie van lyding" class="csiComments" data-href="https://voertaal.nu/customsliders/en-sy-verlossing-het-nie-gekom-nie-in-suid-afrika-eilande-gelees-binne-n-resepsie-van-lyding/" src="https://voertaal.nu/wp-content/themes/CSI/CSI/custom_share/img/comments.png" title="Comments"/>0

"Die lydingsresepsie van Eilande en die 'redding' waarvan daar sprake is, is universeel menslik; terselfdertyd kan dit ook, ten minste in sekere opsigte, gesien word as die persoonlike selfgelding van ’n skrywer."

 
  • Eilande gelees binne ’n resepsie van lyding" class="csiComments" data-href="https://voertaal.nu/customsliders/en-sy-verlossing-het-nie-gekom-nie-in-suid-afrika-eilande-gelees-binne-n-resepsie-van-lyding/" src="https://voertaal.nu/wp-content/themes/CSI/CSI/custom_share/img/comments.png" title="Comments"/>0
Top