LitNet Akademies Weerdink: Die klaskamer in ’n posthumanistiese samelewing

  • 0

"Die ideale kurrikulum sal interdissiplinêr van aard wees, waar daar oor vakgebiede heen volle samewerking is met een hoofdoel voor oë: dat leerders taal- en wiskundevaardighede sal bemeester. Máár: sentraal in hierdie kurrikulum sal omgewingsopvoeding en die ontwikkeling van ekogeletterdheid by leerders staan."

 
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top