Persoonlikheidseienskappe en vatbaarheid vir samesweringsteorieë

  • 0

"Deur middel van ’n samesweringshipotese word die heersende hoofstroomverklaring vir ’n bepaalde historiese of huidige gebeurtenis bevraagteken. Omdat dit ’n teorie is oor ’n moontlike sameswering is dit meestal vals, maar kan dit ook elemente van die waarheid bevat."

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top