Vernuwing in die bestudering van religie en religieë: ’n onderhoud

  • 0

"Wat bedoel ons as ons praat van vernuwende insigte oor die mens, en hoe kan ons in die akademie enigsins oorspronklik of anders of verrassend oor mense dink?"

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top