Deel 2: Naar een trans-systemische en dialogische contactgeschiedenis van Afrikaanse en Nederlandstalige literatuur

“Verbindingen tussen literaire circuits en culturen verdienen institutioneel ruimere interesse dan wat een klassieke historiografie betracht gericht op een nationale letterkunde, op een geografisch begrensde plaats of op een specifieke taal.”