Deel 4: Naar een trans-systemische en dialogische contactgeschiedenis van Afrikaanse en Nederlandstalige literatuur

“We zullen overeenstemming moeten bereiken teneinde het gezamenlijke schrijfproject weloverwogen aan te vatten. Het discussieplatform bij STIAS in Stellenbosch kan hiervoor aanzetten geven.”