Die eierdans rondom grondbesit in Suid-Afrika word vurig

“Het Jan van Riebeeck in 1652 grond in sy drie skepe saamgebring toe hy aan die Kaap ’n VOC-verversingstasie kom vestig het?”