Die eierdans rondom grondbesit in Suid-Afrika word vurig

Het Jan van Riebeeck in 1652 grond in sy drie skepe saamgebring toe hy aan die Kaap ’n VOC-verversingstasie kom vestig het? Jan van Riebeeck se aankoms aan die Kaap in 1652, geskilder deur Charles Davidson...
2018-08-100 DownloadsDownload