Die klassifikasie van Afrikaans

Inleiding Om die tale van die wêreld te onderskei en te groepeer, is ’n taak waarmee veral geolinguiste hulle reeds eeue besig hou. Enersyds is dit ’n vakgebied wat met ’n mate van wetenskaplike...
2018-04-180 DownloadsDownload