Week van het Nederlands | Drietalig woordenboek van het Kaaps (DWK)

In de aanloop van het project bespreken wij dit werk met zowel de onderzoekers als kunstenaars die zich bezighouden met het Kaaps.