Gerommel in de marge, gebakkelei bezijden de maatschappelijke realiteit

“De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) maakte de (licht) bijgestuurde Canon van de Nederlandstalige literatuur publiek. Een canon is per definitie een compromis, een verzameling van culturele, morele, ideologische en esthetische spiegels die een gemeenschap wordt voorgehouden. Indien de canon maatschappelijk relevant wil zijn is zij bij voorkeur cultureel divers, doet een appel aan een veelkleurige gemeenschap.”