LitNet-argief: Good Hope. South Africa and the Netherlands from 1600: ’n resensie

“Hopelik sal die boek heling teweegbring tussen veral Nederlanders en Afrikaners, maar ook onder ander Suid-Afrikaners wat onder die juk van Nederlandse kolonialisme gely het.”