Incorruptible: Kort gesprek met Evelyn Groenink

Naar aanleiding van haar deelname aan het US Woordfees in Stellenbosch hadden Loes Nas en Karin Benjamin een kort gesprek met Evelyn Groenink over haar laatste boek, Incorruptible, dat verbanden onderzoekt...
2019-03-070 DownloadsDownload