Interview met Janie van der Spuy (LLM): Doen Afrikaanse regionale hoven wel genoeg om gendergerelateerd geweld te stoppen?

Ingrid Glorie voer onderhoude met akademici/studente oor hul navorsing wat aansluit by geakkrediteerde navorsingsartikels wat in LitNet Akademies gepubliseer word. In haar twaalfde onderhoud gesels sy met LLM-student Janie van der Spuy (Universiteit Stellenbosch). Janie loop tans klas by die Universiteit van Amsterdam (UvA) terwyl sy ook aan haar tesis werk.