Is jou ouma ook ’n donkie?

“Dit is die 19de eeu, die era van Britse bewind aan die Kaap. Verengelsingsprosesse in veral skole en die kerk is vroeg in die nuwe eeu implementeer. Jou oumagrootjie, wat skoolgaan in Graaff-Reinet, staan in die klaskamer se verre hoek met ’n bordjie wat om haar nek hang. Dit lui: ‘I am a donkey, I spoke Dutch.’ Sy is betrap dat sy Afrikaans op die skoolterrein gepraat het.”