"Je moet Afrika verbeelden." – Breyten Woorddwaas over "het eiland"

“Naast Denkend vuur biedt de Middenwereld-tetralogie, meer bepaald Woordvogel, een verzameling met eilandnotities. Die persona is Breyten Woorddwaas, ook wel Breyten Woordvogel genoemd, die zijn Lezer rechtstreeks aanspreekt.”