Kwintet (deel 2): Kontak tussen literêre kulture wys die verweefdheid van teks, leser en kontekste

“Ik denk zelfs dat lezers in de Lage Landen nog méér kunnen lezen en leren van deze Zuid-Afrikaanse auteurs die net als JM Coetzee tot de wereldletterkunde behoren. En dan niet louter op grond van esthetische keuzes en een experiment met vorm en taal.”