Maatschappij der Nederlandse Letterkunde zet historische fout recht (soort van)

In 2016 vierde de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, opgericht in 1766, haar (!) 250-jarig bestaan. In het bijzijn van koning Willem-Alexander werden toen acht mensen die zich verdienstelijk hadden...
2018-06-010 DownloadsDownload