Muchu gustu: Blank vs wit

Ek wonder wat ’n lekker vertaling sou kon wees vir “voortschrijdend inzicht”. Dié Nederlandse frase beteken iets soos “tot insig kom”, maar daardie “schrijdend”, afkomstig van die werkwoord...
2018-02-260 DownloadsDownload