Muchu gustu: "En dit licht/ dat straks uitdoven zal"

“As ’n mens sterf, brand ’n biblioteek af.” ’n Bekende segswyse wat geld vir enige menselewe wat eindig. Hoe ouer die persoon, hoe groter die verwoesting. Daar is geen moontlikheid om ’n back-up...
2019-03-280 DownloadsDownload