Nederlandse migranten- & vluchtelingenliteratuur: Murat Isik

Wees onzichtbaar straalt kracht uit en beschrijft hoe moeizame sociale omstandigheden niet per definitie tot slachtofferschap hoeven te leiden.”