NG Kerk se “billike diskriminasie” lok wye reaksie

“Janse van Rensburg sê dit gaan nie hier oor mense se persoonlike reg nie. ‘Dit gaan hier oor die kerk se standpunt oor seksuele verhoudings. En die kerk is tans op die punt waar ons sê ons is nie op ’n plek waar ons selfdegeslag-verbintenisse wil kondoneer of in die kerk wil bevestig nie.'”