Oostvaardersplassen: Nederland worstelt met wilde natuur

“Het bestuur van de provincie Flevoland heeft besloten dat de zogenaamde ‘grote grazers’ in de Oostvaardersplassen nog minstens tot eind maart worden bijgevoerd. Volgens ecologen moet de natuur in het gebied zijn gang kunnen gaan en is het onverstandig de dieren bij te voeren.”