Persbericht: Canon van Nederland vernieuwd

Op 22 juni presenteerde de Commissie Herijking Canon van Nederland het rapport Open vensters voor onze tijd. Het rapport werd overhandigd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven. De presentatie vond plaats in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. In de vernieuwde Canon van Nederland zijn tien vensters vervangen, vier vensters hebben een nieuwe naam gekregen en de teksten van alle vensters zijn door de commissie weer bekeken en herschreven.