Persbericht: De imaginaire Sjaalmanpapers

Jacqueline Bel en René van Woudenberg ontvangen in een reeks lunchbijeenkomsten gasten uit en rondom de VU die iets vertellen over en naar aanleiding van die imaginaire Sjaalman papers. In september 2022 wordt de serie, die loopt tot de zomer van 2023, voortgezet.