Persbericht: Lieke Marsman is de nieuwe Dichter des Vaderlands

Lieke Marsman werd uitverkoren door een comité van dichters en poëziekenners, dat haar prijst om haar eigen toon, poëtische kracht en aansprekende strijdvaardigheid.