Persverklaring: Van Ewijck Stigting Prestasieprys 2023 toegeken

Die prys van R75 000 word jaarliks deur hierdie Kaapse organisasie toegeken vir bydraes tot die kulturele uitwisseling tussen Suid-Afrika en Nederland.