Poëzie buiten het boek ‒ Interview met Kila van der Starre

“Volgens Kila van der Starre bieden Instagram en andere vormen van poëzie buiten het boek echter nog veel meer kansen om het poëzieonderwijs aantrekkelijker te maken en ons beeld van wat poëzie is breder en inclusiever te maken.” In die agtste van ’n reeks onderhoude (LitNet Akademies internasionaal) wat Ingrid Glorie met Europese akademici voer oor hul navorsing wat aansluit by geakkrediteerde navorsingsartikels wat in LitNet Akademies gepubliseer is, gesels sy met Kila van der Starre (Universiteit Utrecht).