Sandra Prinsloo oor Festival voor het Afrikaans 2018

“Die klem val vir my altyd tog op kuns; taal is die rivier wat die storie ondersteun en belig.”