Taalunie begin nuwe studentenetwerk vir internasionale neerlandistiek

“Het studentennetwerk is een nieuw project en verbindt studenten neerlandistiek wereldwijd, om Nederlands met elkaar te spreken, om praktische tips uit te wisselen (bijvoorbeeld over studeren in het buitenland) en om samen activiteiten te ontplooien. … Alle geïnteresseerde studenten internationale neerlandistiek – van Curaçao tot Stellenbosch – zijn welkom om deel te nemen.” Carlijn Pereira (Taalunie) gesels met Willem de Vries.