Afrikaans is ons grote kans: die invoering van Afrikaans op die Universiteit van Zagreb

“Die vraag is natuurlik: Waarom het ons die besluit geneem? Wat beteken Afrikaans vir die Neerlandistiek vandag?”