Afrikaans se komvandaan: 12 verrassende feite

Ons taal het ’n ryk geskiedenis. Lees meer hier!