Dekolonialisering en die museum: voorbeelde uit Suid-Afrika en Frankryk

Die Zeitz Museum van Kontemporêre Kuns Afrika (Zeitz MOCAA) in Kaapstad. (Foto: Menán van Heerden) ’n Museum moet ’n inklusiewe ruimte wees wat toeganklik is vir diverse gehore. Nie-eksklusief. ’n...
2019-01-240 DownloadsDownload