Eenders en anders: Om Nederlands weer in Suid-Afrikaanse skole bekend te stel

“Die materiaal is so saamgestel dat dit enersyds kyk na dit wat dieselfde of eenders is in die twee tale, maar dan brei dit uit na die verskille. Die ‘eenders en anders’ verwys nie net na die taal nie, maar ook na die kulturele ooreenkomste en verskille.”